Rus tili

Rus tili

XORIJIY TILLAR O`QUV KURSLARI

Boshqa o`quv muassasalaridan farqli ravishda Monomarkazimizda bilim berish uslubi va tilga o`rgatish yoshga bog`liq ravishda individiual yondashuv bilan farqlanadi. Birinchidan, darslar o`qituvchining tajriba va bilimiga tayangan holda erkin shaklda tuziladi. Ikkinchidan, o`qituvchi bilim berishining 70% ini egallovchi amaliy bilimlarga urg`u beriladi. Bunda darslarda Internet va interfaol usullar qo`llaniladi. Darslar jamoaviy interfaol o`yinlar ko`rinishidagi media-audio materiallar bilan boyitiladi. Ma`lum tilda so`zlashuvchilar bilan tajriba almashinish yo`lga qo`yiladi. Biz har bir tinglovchining individual o`ziga xosliklarini aniqlash va kamchiliklarini bartaraf etish o`qituvchining birinchi galdagi vazifasi deb hisoblaymiz.