Umumiy bo`lim

Aymetova Barno

Buxgalteriya bo`limi

Axborotlar texnologiyalari bo`limi

Statistik ma`lumotlar, xalqaro aloqalar va matbuot axborot bo`limi

Monomarkazlar faoliyatini muvofiqlashtirish va o`quv-metodik ta`minlash boshqarmasi

Malakani baxolash markazi (Tsok)

Xo`jalik xizmati bo`limi

Kasb xunarga va xorijiy tillarga o`qitish bo`limi

Xorijiy tillar bo`limining o`qituvchilari

Qurilish va Texnik bo`limining o`qituvchilari

Xizmat ko`rsatish va servis bo`limining o`qituvchilari

Qo`riqlash xizmati