Ingliz tili

Ingliz tili

XORIJIY TILLAR O`QUV KURSLARI

Бошқа ўқув муассасаларидан фарқли равишда Мономарказимизда билим бериш услуби ва тилга ўргатиш ёшга боғлиқ равишда индивидиуал ёндашув билан фарқланади. Биринчидан, дарслар ўқитувчининг тажриба ва билимига таянган ҳолда эркин шаклда тузилади. Иккинчидан, ўқитувчи билим беришининг 70% ини эгалловчи амалий билимларга урғу берилади. Бунда дарсларда Интернет ва интерфаол усуллар қўлланилади. Дарслар жамоавий интерфаол ўйинлар кўринишидаги медиа-аудио материаллар билан бойитилади. Маълум тилда сўзлашувчилар билан тажриба алмашиниш йўлга қўйилади. Биз ҳар бир тингловчининг индивидуал ўзига хосликларини аниқлаш ва камчиликларини бартараф этиш ўқитувчининг биринчи галдаги вазифаси деб ҳисоблаймиз.