Маиший техникаларни таъмирловчи

Маиший техникаларни таъмирловчи

Elektr Dazmollarning tuzilishi va ishlashi Nazariyasi

Elektr Dazmollarning tuzilishi va ishlashi Amaliyoti

Elektr Go`sh qiymalagich qiymalagich tuzilishi va ishlashi Nazariyasi

Elektr Go`sh qiymalagich qiymalagich tuzilishi va ishlashi amaliyoti

Elektr choynaklarni tuzilishi va ishlashi Nazariyasi

Mikro iqlimni sog`lomlashtiruvchi elektr asboblari Nazariyasi

Elekrt vintellarni ta`mirlash Amaliyoti

9 Elektr fenlarni tuzilishi va ishlashi Nazariyasi

Elektr fenlarni ta`mirlash Amaliyoti

11 Elektr ko`pchitgichlarni tuzilishi va ishlashi N

Elektr ko`pchitgichlarni ta`mirlash Amaliyoti

13 Elektr pio'ykalarni tuzilishi va ishlashi Nazariyasi

Elektr pio'ykalarni ta`mirlash Amaliyoti

Rezistorlar haqida umumiy ma`lumot nazariyasi

Kondetsatorlar haqida umumiy ma`lumot

Diodlar haqida umumiy ma`lumot

Tranzistorlar haqida umumiy ma`lumot

Multi testorda rezisto'rlarni o'lchash

Multi testorda tok kuchi va kuchlanishini o'lchash

Elektr sharbat siqqichlarni tuzilishi va ishlashi

Elektr sharbat siqqichlarni tuzilishi va ishlashi

Mikro to'lqinli pechlarni tuzilishi va ishlash

Mikro to'lqinli pechlarni ta'mirlash Amaliyoti

Mini pechlarni ta'mirlash Amaliyoti