Блог

Мономарказ таълим жараёнининг 30 фоизини назарий билимлар ташкил этади.

Назарий билим, кўникма, малакаларни шунингдек,
касбдаги мавжуд тушунча, тасаввурларини бойитишга хизмат қилади. Назарий билимни эгаллаш эса касбга доир фактлар, терминлар, тушунча ва боғликликларни босқичма-босқич ўзлаштиришга хизмат қилади.